The following students of our Vidyalaya have secured 10/10 points in the AISSE March 2017.


No Name
1
ANEESH J
2
SUGANTHASHRI P
3
ADITI KUMARI
4
ADITHYA R
5
ANNAPOORANI R
6
ANUE SHREE V S
7
ASIF MOHAIDEEN N
8
DHARANI S
9
HARESH VISHWA M
10
HARINI G
11
HARINI M
12
KEERTHANA S
13
KRITHIIK S
14
KUMAARAVEL R
15
KUMUDESHWARI C
16
MUKILAN A K
17
MUTHAYEE K
18
NIVEDHITHA M
19
PRADEEP P
20
PRITHIVI LAKSHMANAN LT
21
RAGHAVENDAR K
22
RAGHAVI C
23
RASHIHA B
24
RUKSHANA BEGUM S
25
SAIMEENA S
26
SAKTHIVEL S
27
SANJAY KANNAN M
28
SANTHOSH S M
29
SARUMATHI M
30
SHARAN RAM V S
31
SNEHA A L
32
SNEHA S
33
SNEHA T M
34
SOWMYA G M
35
SRIDHARAN S T
36
SRIMEENAKSHI M
37
SUBHIKSHA S
38
SURESHKUMAR P
39
SWATHI SRI M
40
TARUN KUMAR T
41
TEJASWINI M
42
THIYAGARAJAN RM
43
VASANTHAL M
44
VEDHA VARSHINI B
45
VEENA NIRUDHIYA B
46
VISHMITHAA K
47
YADHEENDRAN K